Общи условия

По смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), Раздел II. Договор за продажба от разстояние от Чл. 48 до Чл. 61

Oбщи условия на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между:

Интернет страницата goya.bg (наричана по-нататък goya.bg) от една страна, и от друга лицето навършило 18 години, съгласило се с настоящите 'Общи условия', наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

'Общи условия' е договор с който получавате правото да използвате услугите на goya.bg при спазване на условията по-долу. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите 'Общи условия' и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. goya.bg си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите 'Общи условия', като изменените 'Общи условия' влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на goya.bg.

goya.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност да посещава goya.bg, да се регистрира като потребител и спазвайки 'Общите условия' да закупува предлаганите артикули от електронен магазин goya.bg

- goya.bg съдържа описание и изображение на артикули

- Всички цени в goya.bg са с включено ДДС, но не е включена цена за доставка

- Правото на Потребителя за рекламация и връщане на закупената стока по правото на "Закона за защита на потребителите", с изключение на случаите описани в раздел "Рекламации"

Всеки Потребител навършил 18 години може да осъществи покупка от goya.bg, след като предостави верни данни - имена, адрес за доставка и телефон за връзка.
goya.bg запазва правото си за прекратяване на договора за 'Общи условия', ако прецени, че са налице основания за това.

Регистрация
Потребителят получава достъп до регистрационна форма или влизане като потребител, чрез въвеждане на данни (потребителско име / email и парола за достъп). Потребителят е длъжен да предостави вярна информация, която ще се използва за осъществяването на поръчките му. Потребителят има за задължение да променя/актуализира информацията в неговия профил.

При осъществяването на поръчка от страна на Потребителя, същия ще получи email известие за това, след което goya.bg преминава към нейното реализиране.
goya.bg запазва правото си за неосъществяването на доставката, ако даден поръчан артикул е спрян от производство или има друга причина за възпрепятстване доставката му.

Цени
-Всички цени в goya.bg са в Български лев

-Всички цени в в goya.bg са с включено ДДС.


Доставка
След финализиране на поръчката, служител на онлайн магазин goya.bg се свързва с Потребителя, чрез телефонно обаждане в работно време. След като продукта е наличен за изпращане, наш служител отново се свързва с Потребителя, за да бъде уведомен за изпращането на пратката.
Потребителят е длъжен да осигури лице (Потребителя или друго лице) на посочения адрес, който да подсигури приемането на пратката.

Доставка се прави само след потвърждение от страна на Потребителя.

Доставката се извършва с куриер от 9.00 до 17.30 часа

Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд.

Доставка за поръчка с наложен платеж до 99.99 лв се поема от Потребителя.

Доставка за поръчка с наложен платеж над 100.00 лв се поема от goya.bg

Всеки един Потребител с приемането на 'Общи условия' на goya.bg се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица.

goya.bg има право:

- Да поддържа вярна информация за предлаганите продукти в страницата си

- Да събира и използва информация за своите потребители - имена, адреси, телефон за връзка, email за кореспонденция, с цел осъществяването на поръчки, информиране на Потребителя за промоции, отстъпки, намаления посредством изпращане на Бюлетин - непоискано електронно съобщение съгласно 'Закон за електронната търговия'.

Потребителят е задължен:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция

- да плати цената на заявената от него стока

- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на goya.bg

- да получи стоката

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си

- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв

- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Рекламация

Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, всеки купувач може да направи своята рекламация в срок от 14 дни. Доставката на върнатата стока е за сметка на купувача. Срокът за възстановяване на сума по банкова сметка е до три работни дни от получаване на стоката обратно при нас. Рекламацията, може да се направи като се попълни стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/Авторски права
Съдържанието в goya.bg – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на goya.bg и/или на неговите доставчици и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на goya.bg и/или на неговите доставчици.

Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на 'Закон за авторското право и сродните му права', 'Закон за марките и географските означения' и другите действащи закони. Новините в goya.bg са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на goya.bg е непозволено.

Ограничаване на отговорността
goya.bg прави всичко възможно за да поддържа информацията на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

goya.bg не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт.

Услугите на goya.bg се базират на информация, получена директно от производителите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в goya.bg данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни.

goya.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

goya.bg не носи отговорност, ако даден продукт в действителност не е със същият цвят и характеристични данни както е предложен в goya.bg. Въпреки, че изображенията в goya.bg се заснемат с професионална техника, напълно възможно е да има известни разлики в реалния цвят на даден продукт.

Регистриране и отчитане на направените продажби
Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ви освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт.

Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

Плаща чрез виртуален ПОС
Всяко плащане с карта става чрез виртуален ПОС на Банката без да се събират данни за банкови карти.

Всяка закупена стока от goya.bg може да бъде върната без основание в 14-дневен срок от датата на доставката.

Фирма: Алтара Корпорейшън ЕООД
Булстат: 203836383
Адрес: София ул. Николай Лилиев 15